ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 56057
Ogłoszenia i komunikaty 525908
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 65711
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 22554
Żłobek Nr 1 8356
Przedszkole Nr 1 54705
Przedszkole Nr 2 37051
Przedszkole Nr 3 21234
Przedszkole Nr 5 29286
Szkoła Podstawowa Nr 1 26987
Szkoła Podstawowa Nr 2 64930
Szkoła Podstawowa Nr 3 27502
Szkoła Podstawowa w Górzynie 20753
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37854
Ośrodek Sportu i Rekreacji 13956
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 16620
Gmina Lubsko 39873
Podstawa prawna działania 8960
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 14885
Liczba mieszkańców 23410
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 7011
PGKiM Sp. z o.o. 33498
LWiK Sp. z o.o. 17542
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 34745
Lubski Dom Kultury 14773
Sołectwa w Gminie 37768
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 51306
Regulamin Rady Miejskiej 5569
Uchwały Rady Miejskiej 2939539
Projekty Uchwał 288779
Wnioski Rady Miejskiej 10719
Skład Rady poprzednich kandecji 34076
Młodzieżowa Rada Miejska 29567
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 142114
Obwieszczenia - wybory 20540
Druki 70460
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13406
Jak załatwić 338319
Wydziały 212059
Sprawy 264507
Akty prawne 2462738
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 5542
Zarządzenia Burmistrza 2079612
Interpretacje 577
Nabór na wolne stanowiska 590253
Kwestionariusz osobowy 6361
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 343176
Wzory dokumentów 9234
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3808
Inwestycje celu publicznego 2018 253
Inwestycje celu publicznego 2017 14591
Inwestycje celu publicznego 2016 35765
Inwestycje celu publicznego 2015 58573
Inwestycje celu publicznego 2013 46973
Inwestycje celu publicznego 2014 83958
Inwestycje celu publicznego 2012 70608
Zamówienia publiczne 1467469
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1253
Zamówienia do 30 000 Euro 197310
Zamówienia na Platformie Zakupowej 641
Zamówienia w BIP 1530
Regulamin 816
Archiwum do 31.01.2016 24051
Nieruchomości - wykazy 88542
Sprzedaż nieruchomości 570948
Najem 148731
Dzierżawy 300441
Nieruchomości - przetargi 286324
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 207502
Program Ochrony Środowiska 10874
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 37737
Usuwanie azbestu 13234
Zużyty sprzęt elektroniczny 14390
Ewidencja zezwoleń 10769
Wniosek 3901
Odpady komunalne 6722
Oświadczenia majątkowe 691300
Podstawa prawna 5922
Treść oświadczeń majątkowych 415460
Oświadczenia archiwalne 4
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 9238
Naczelnicy, Kierownicy 4948
Radni 4958
Dyrektorzy jednostek podległych 4824
Rejestry i Ewidencje 7513
Rejestry 17143
Ewidencje 4763
Archiwum Zakładowe 11500
Rejestr działalności regulowanej 4730
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5093
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 19716
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 1434
Wykazy 22943
Protokoły pokontrolne 5288
Plany zagospodarowania przestrzennego 47037
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Zawarte Umowy 165184
2006/2007 rok 6109
Sprawozdanie z wykonania budżetu 31895
Oświata 1550
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 15440
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4566
Dowozy szkolne 3660
Żłobki i kluby dziecięce 9428
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 33207
Wybory, referenda 6162
Parlament 2015 18505
Referendum 6.9.2015 12216
prezydenckie 2015 17475
do samorządu terytorialnego 2014 r. 64564
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 10515
Informacje dla pracowników 0
PKZP 21214
Statut, uchwały 2626
Skład Zarządu 3424
Skład Komisji Rewizyjnej 3109
Wzory deklaracji i wniosków 3745
Działalność telekomunikacyjna 2835
Kontrole podatkowe 2414
Zgromadzenia publiczne 1415
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 546

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 27289
O biuletynie 13868
Adresy i Telefony 176832
Redakcja Biuletynu 15509
Statystyki 6136
Rejestr zmian 1475778
Mapa serwisu 5577
Nieudostępnione w BIP 16826
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu