ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 61181
Ogłoszenia i komunikaty 566411
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 69509
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 23935
Żłobek Nr 1 9425
Przedszkole Nr 1 56333
Przedszkole Nr 2 39015
Przedszkole Nr 3 22407
Przedszkole Nr 5 30791
Szkoła Podstawowa Nr 1 28292
Szkoła Podstawowa Nr 2 66323
Szkoła Podstawowa Nr 3 29167
Szkoła Podstawowa w Górzynie 21851
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 40352
Ośrodek Sportu i Rekreacji 15058
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 17796
Gmina Lubsko 41474
Podstawa prawna działania 9523
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 15921
Liczba mieszkańców 24939
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 7593
PGKiM Sp. z o.o. 34996
LWiK Sp. z o.o. 18847
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 37110
Lubski Dom Kultury 15744
Sołectwa w Gminie 40269
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 53672
Regulamin Rady Miejskiej 5587
Uchwały Rady Miejskiej 3112635
Projekty Uchwał 309249
Wnioski Rady Miejskiej 11224
Skład Rady poprzednich kandecji 36393
Młodzieżowa Rada Miejska 31102
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 142968
Obwieszczenia - wybory 22146
Druki 78426
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15072
Jak załatwić 368972
Wydziały 234210
Sprawy 292029
Akty prawne 2595744
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 6430
Zarządzenia Burmistrza 2172584
Interpretacje 1698
Nabór na wolne stanowiska 634730
Kwestionariusz osobowy 6867
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 363069
Wzory dokumentów 11253
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 4006
Inwestycje celu publicznego 2018 3552
Inwestycje celu publicznego 2017 19435
Inwestycje celu publicznego 2016 40863
Inwestycje celu publicznego 2015 63340
Inwestycje celu publicznego 2013 50057
Inwestycje celu publicznego 2014 90141
Inwestycje celu publicznego 2012 74975
Zamówienia publiczne 1559561
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1988
Zamówienia do 30 000 Euro 223546
Zamówienia na Platformie Zakupowej 1467
Zamówienia w BIP 5834
Regulamin 1403
Archiwum do 31.01.2016 27198
Zawarte Umowy 174152
2006/2007 rok 6421
Nieruchomości - wykazy 91829
Sprzedaż nieruchomości 609368
Najem 164402
Dzierżawy 332896
Nieruchomości - przetargi 343089
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 227380
Program Ochrony Środowiska 12681
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 40167
Usuwanie azbestu 14153
Zużyty sprzęt elektroniczny 15282
Ewidencja zezwoleń 11683
Wniosek 4337
Odpady komunalne 7990
Oświadczenia majątkowe 754586
Podstawa prawna 6268
Treść oświadczeń majątkowych 443459
Oświadczenia archiwalne 4
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 9919
Naczelnicy, Kierownicy 5310
Radni 5292
Dyrektorzy jednostek podległych 5217
Rejestry i Ewidencje 8055
Rejestry 17666
Ewidencje 5016
Archiwum Zakładowe 12258
Rejestr działalności regulowanej 4873
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5705
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 21655
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 1864
Wykazy 24233
Protokoły pokontrolne 6166
Plany zagospodarowania przestrzennego 50272
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Wykonanie budżetu 34459
Oświata 2068
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 16250
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4834
Dowozy szkolne 4029
Żłobki i kluby dziecięce 10969
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 36248
Wybory, referenda 6177
Parlament 2015 21107
Referendum 6.9.2015 13232
prezydenckie 2015 18555
do samorządu terytorialnego 2014 r. 67987
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 11484
Informacje dla pracowników 0
PKZP 23756
Statut, uchwały 2970
Skład Zarządu 3823
Skład Komisji Rewizyjnej 3457
Wzory deklaracji i wniosków 4173
Działalność telekomunikacyjna 4254
Kontrole podatkowe 3781
Zgromadzenia publiczne 2170
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1440

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 29141
O biuletynie 14560
Adresy i Telefony 189535
Redakcja Biuletynu 16049
Statystyki 6647
Rejestr zmian 1558013
Mapa serwisu 6069
Nieudostępnione w BIP 18290
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu