ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 2936
Podstawa prawna działania 433
Statut Gminy 44
Burmistrz Lubska 909
Liczba mieszkańców 892
Strategia rozwoju gminy 42
Urząd Miejski 2925
Regulamin organizacyjny 1073
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 1399
Żłobek Nr 1 669
Przedszkole Nr 1 944
Przedszkole Nr 2 1071
Przedszkole Nr 3 848
Przedszkole Nr 5 988
Szkoła Podstawowa Nr 1 936
Szkoła Podstawowa Nr 2 971
Szkoła Podstawowa Nr 3 1230
Szkoła Podstawowa w Górzynie 847
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1460
Ośrodek Sportu i Rekreacji 709
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 1047
Spółki z udziałem Gminy 668
PGKiM Sp. z o.o. 1056
LWiK Sp. z o.o. 763
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 547
Biblioteka 1016
Lubski Dom Kultury 740
Sołectwa w Gminie 1832
Rada Miejska w Lubsku 3429
Radni 2223
Uchwały Rady Miejskiej 183693
Projekty Uchwał 12837
Raport o stanie gminy 300
Posiedzenia Rady Miejskiej 8368
Protokoły z głosowań 1128
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 2373
Transmisja obrad 1854
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 667
Młodzieżowa Rada Miejska 1362
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 589
Obwieszczenia - wybory 1162
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3221

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 708116
Druki 96104
Jak załatwić 437401
Wydziały 285384
Sprawy 347897
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18045
Akty prawne 3266680
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 9113
Zarządzenia Burmistrza 2723039
Interpretacje 3864
Wykonanie budżetu 41126
Sprawozdania finansowe 1270
Zamówienia publiczne 1880240
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3342
Zamówienia do 30 000 Euro 315588
Zamówienia w BIP 28642
Zamówienia na Platformie Zakupowej 3878
Regulamin 3425
Archiwum do 31.01.2016 35557
Zawarte Umowy 201056
Inwestycje celu publicznego 5839
Inwestycje celu publicznego 2019 6925
Inwestycje celu publicznego 2018 17210
Plany zagospodarowania przestrzennego 57833
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 493432
Nieruchomości - wykazy 101454
Sprzedaż nieruchomości 723580
Najem 209160
Dzierżawy 405919
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 277786
Program Ochrony Środowiska 16868
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 45050
Usuwanie azbestu 16081
Zużyty sprzęt elektroniczny 16932
Ewidencja zezwoleń 13372
Wniosek 5313
Odpady komunalne 11306
Oświadczenia majątkowe 927305
Podstawa prawna 7172
Treść oświadczeń majątkowych 541855
Wzory oświadczeń 27
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 428188
Wzory dokumentów 15675
Oświata 3627
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 18216
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5432
Dowozy szkolne 5214
Rejestry i Ewidencje 10330
Rejestry 18740
Ewidencje 5554
Archiwum Zakładowe 13602
Rejestr działalności regulowanej 5177
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7162
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 712
Rejestr Instytucji Kultury 25343
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 2861
Ewidencja kąpielik 1328
Protokoły pokontrolne 8199
Petycje 2806
Zgromadzenia publiczne 3843
Wybory, referenda 6243
Parlament 2019 499
PE 2019 4119
Wybory samorządowe 2018 4593
Referendum 6.9.2015 15628
prezydenckie 2015 21484
Kontrole 626
Kontrole podatkowe 1331
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 386
Nabór na wolne stanowiska 739000
Wymagane dokumenty 9236
Działalność telekomunikacyjna 6895
Informacje dla pracowników 0
PKZP 29218
Statut, uchwały 3882
Skład Zarządu 4756
Skład Komisji Rewizyjnej 4228
Wzory deklaracji i wniosków 5141

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35951
Adresy i Telefony 227422
Redakcja Biuletynu 17322
Statystyki 7733
Rejestr zmian 1945807
Mapa serwisu 7416
O biuletynie 16034
Nieudostępnione w BIP 20677
RODO w Urzędzie 7135
Polityka prywatności 61
« powrót do poprzedniej strony