ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogólne informacje 59086
Ogłoszenia i komunikaty 546987
Urząd Miejski 164
Regulamin Organizacyjny 67765
Adresy i Telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 23411
Żłobek Nr 1 8975
Przedszkole Nr 1 55578
Przedszkole Nr 2 38003
Przedszkole Nr 3 21878
Przedszkole Nr 5 30151
Szkoła Podstawowa Nr 1 27723
Szkoła Podstawowa Nr 2 65619
Szkoła Podstawowa Nr 3 28417
Szkoła Podstawowa w Górzynie 21362
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 39207
Ośrodek Sportu i Rekreacji 14539
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 17420
Gmina Lubsko 40775
Podstawa prawna działania 9294
Statut Gminy 175
Burmistrz Miasta 15466
Liczba mieszkańców 24316
Strategia rozwoju gminy 5
Spółki z udziałem Gminy 7353
PGKiM Sp. z o.o. 34339
LWiK Sp. z o.o. 18290
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 269
Biblioteki 36105
Lubski Dom Kultury 15327
Sołectwa w Gminie 39201
Rada Miejska w Lubsku 33
Radni 52685
Regulamin Rady Miejskiej 5578
Uchwały Rady Miejskiej 3031507
Projekty Uchwał 300149
Wnioski Rady Miejskiej 10997
Skład Rady poprzednich kandecji 35375
Młodzieżowa Rada Miejska 30459
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 142629
Obwieszczenia - wybory 21452
Druki 75070
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14401
Jak załatwić 355211
Wydziały 224014
Sprawy 279447
Akty prawne 2531104
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 6062
Zarządzenia Burmistrza 2126280
Interpretacje 1241
Nabór na wolne stanowiska 616514
Kwestionariusz osobowy 6655
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 353332
Wzory dokumentów 10439
Ogłoszenia, Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 3930
Inwestycje celu publicznego 2018 1942
Inwestycje celu publicznego 2017 17327
Inwestycje celu publicznego 2016 38627
Inwestycje celu publicznego 2015 61514
Inwestycje celu publicznego 2013 48738
Inwestycje celu publicznego 2014 87555
Inwestycje celu publicznego 2012 73018
Zamówienia publiczne 1514393
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1655
Zamówienia do 30 000 Euro 210496
Zamówienia na Platformie Zakupowej 1107
Zamówienia w BIP 3361
Regulamin 1100
Archiwum do 31.01.2016 25896
Zawarte Umowy 169950
2006/2007 rok 6303
Nieruchomości - wykazy 90347
Sprzedaż nieruchomości 591797
Najem 157336
Dzierżawy 318709
Nieruchomości - przetargi 317851
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 218382
Program Ochrony Środowiska 11895
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 39290
Usuwanie azbestu 13770
Zużyty sprzęt elektroniczny 14955
Ewidencja zezwoleń 11313
Wniosek 4153
Odpady komunalne 7396
Oświadczenia majątkowe 724865
Podstawa prawna 6110
Treść oświadczeń majątkowych 430051
Oświadczenia archiwalne 4
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 9620
Naczelnicy, Kierownicy 5158
Radni 5146
Dyrektorzy jednostek podległych 5061
Rejestry i Ewidencje 7827
Rejestry 17444
Ewidencje 4907
Archiwum Zakładowe 11959
Rejestr działalności regulowanej 4813
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5384
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 0
Rejestr Instytucji Kultury 20843
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 1667
Wykazy 23702
Protokoły pokontrolne 5801
Plany zagospodarowania przestrzennego 48848
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu 33300
Oświata 1860
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 15894
Szkoły i przedszkola niepubliczne 4731
Dowozy szkolne 3867
Żłobki i kluby dziecięce 10347
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 34911
Wybory, referenda 6169
Parlament 2015 20089
Referendum 6.9.2015 12787
prezydenckie 2015 18065
do samorządu terytorialnego 2014 r. 66550
do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 11047
Informacje dla pracowników 0
PKZP 22638
Statut, uchwały 2821
Skład Zarządu 3640
Skład Komisji Rewizyjnej 3316
Wzory deklaracji i wniosków 3990
Działalność telekomunikacyjna 3633
Kontrole podatkowe 3211
Zgromadzenia publiczne 1852
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1017

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 28365
O biuletynie 14300
Adresy i Telefony 183634
Redakcja Biuletynu 15856
Statystyki 6422
Rejestr zmian 1519791
Mapa serwisu 5859
Nieudostępnione w BIP 17675
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu