ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 2455
Podstawa prawna działania 353
Statut Gminy 40
Burmistrz Lubska 737
Liczba mieszkańców 753
Strategia rozwoju gminy 36
Urząd Miejski 2438
Regulamin organizacyjny 925
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 1193
Żłobek Nr 1 487
Przedszkole Nr 1 781
Przedszkole Nr 2 872
Przedszkole Nr 3 697
Przedszkole Nr 5 814
Szkoła Podstawowa Nr 1 752
Szkoła Podstawowa Nr 2 785
Szkoła Podstawowa Nr 3 959
Szkoła Podstawowa w Górzynie 634
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1263
Ośrodek Sportu i Rekreacji 595
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 777
Spółki z udziałem Gminy 566
PGKiM Sp. z o.o. 845
LWiK Sp. z o.o. 646
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 481
Biblioteka 874
Lubski Dom Kultury 634
Sołectwa w Gminie 1514
Rada Miejska w Lubsku 3170
Radni 1979
Uchwały Rady Miejskiej 111598
Projekty Uchwał 11735
Raport o stanie gminy 199
Posiedzenia Rady Miejskiej 7410
Protokoły z głosowań 1022
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 1945
Transmisja obrad 1723
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 570
Młodzieżowa Rada Miejska 1155
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 463
Obwieszczenia - wybory 919
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2549

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 692584
Druki 94427
Jak załatwić 432287
Wydziały 282394
Sprawy 344064
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17769
Akty prawne 3158303
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 8733
Zarządzenia Burmistrza 2628388
Interpretacje 3659
Wykonanie budżetu 40574
Sprawozdania finansowe 810
Zamówienia publiczne 1830975
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3221
Zamówienia do 30 000 Euro 306442
Zamówienia na Platformie Zakupowej 3628
Zamówienia w BIP 23846
Regulamin 3375
Archiwum do 31.01.2016 34749
Zawarte Umowy 198064
Inwestycje celu publicznego 5399
Inwestycje celu publicznego 2019 4092
Inwestycje celu publicznego 2018 15752
Inwestycje celu publicznego 2017 31117
Inwestycje celu publicznego 2016 51576
Inwestycje celu publicznego 2015 74477
Plany zagospodarowania przestrzennego 56753
GIS - Plany Zagospodarowania Przestrzennego 0
Nieruchomości - przetargi 480038
Nieruchomości - wykazy 100398
Sprzedaż nieruchomości 716180
Najem 207122
Dzierżawy 402070
Ochrona Środowiska 1774
Obwieszczenia 271438
Program Ochrony Środowiska 16418
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 44599
Usuwanie azbestu 15911
Zużyty sprzęt elektroniczny 16744
Ewidencja zezwoleń 13218
Wniosek 5197
Odpady komunalne 10863
Oświadczenia majątkowe 908525
Podstawa prawna 7070
Treść oświadczeń majątkowych 529996
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 422167
Wzory dokumentów 15215
Oświata 3453
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 18060
Szkoły i przedszkola niepubliczne 5371
Dowozy szkolne 4978
Rejestry i Ewidencje 9969
Rejestry 18592
Ewidencje 5483
Archiwum Zakładowe 13406
Rejestr działalności regulowanej 5143
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7038
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 593
Rejestr Instytucji Kultury 25022
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 2744
Ewidencja kąpielik 1086
Protokoły pokontrolne 8005
Petycje 2265
Zgromadzenia publiczne 3673
Wybory, referenda 6237
PE 2019 3191
Wybory samorządowe 2018 3748
Parlament 2015 25576
Referendum 6.9.2015 15328
prezydenckie 2015 21126
Kontrole 535
Kontrole podatkowe 1081
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 311
Nabór na wolne stanowiska 732751
Wymagane dokumenty 8865
Działalność telekomunikacyjna 6579
Informacje dla pracowników 0
PKZP 28828
Statut, uchwały 3777
Skład Zarządu 4660
Skład Komisji Rewizyjnej 4143
Wzory deklaracji i wniosków 5038

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35256
O biuletynie 15832
Adresy i Telefony 224027
Redakcja Biuletynu 17201
Statystyki 7603
Rejestr zmian 1905844
Mapa serwisu 7275
Nieudostępnione w BIP 20400
RODO w Urzędzie 6080
« powrót do poprzedniej strony