ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Szczegóły informacji

Sesja Rady Miejskiej

Informacja ogłoszona dnia 2017-11-22 12:53:08 przez Anna Kalinowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam  na LIII  sesję zwyczajną  Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017r.  Początek obrad o godz.10:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku.
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/113/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Lubska.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy Lubsko.
 10. Podjęcie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2030.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie sesji.
                           
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Tomiałowicz
Projekty uchwał

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 12:53:06
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 12:53:08
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 12:46:50
Artykuł był wyświetlony: 3095 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku