ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-02-28 ZARZĄDZENIA w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2018 r. 27/z/2018 Obowiązujący
2 2018-02-20 ZARZĄDZENIA w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2018 r. 22/z/2018 Obowiązujący
3 2018-01-31 ZARZĄDZENIA w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2018 r. 18/z/2018 Obowiązujący
4 2018-01-29 ZARZĄDZENIA w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2018 r. 11/z/2018 Obowiązujący
5 2018-02-19 Budżet Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033 LVI/313/18 Obowiązujący
6 2018-02-19 Nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko LVI/312/18 Obowiązujący
7 2018-01-30 Dot. oświaty w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubsko dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego LV/311/18 Obowiązujący
8 2018-01-30 Plany miejscowe w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o numerze ewidencyjnym 286/4, położonej w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko LV/310/18 Obowiązujący
9 2018-01-30 Budżet Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033 LV/309/18 Nieobowiązujący
10 2018-01-30 Budżet Gminy w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2018 LV/308/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku