ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-30 ZARZĄDZENIA w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2018 r. 98/z/2018 Obowiązujący
2 2018-12-07 Nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. III/17/18 Obowiązujący
3 2018-12-07 Pomoc społ. i socj. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III/16/18 Obowiązujący
4 2018-12-07 Pomoc społ. i socj. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III/15/18 Obowiązujący
5 2018-12-07 Pomoc społ. i socj. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" na lata 2019-2023 III/14/18 Obowiązujący
6 2018-12-07 Pozostałe w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lubsko III/13/18 Obowiązujący
7 2018-12-07 Plany, programy, strategie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2019-2023 III/12/18 Obowiązujący
8 2018-12-07 Podatki i opłaty w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku III/11/18 Obowiązujący
9 2018-12-07 Podatki i opłaty w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019 III/10/18 Obowiązujący
10 2018-11-28 Budżet Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2038 II/9/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku