ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-11 11:05:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Lubska otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Lubsku w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.. Burmistrz Lubska ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
Komisja konkursowa składa się z co najmniej 2 przedstawicieli organizacji oraz 3 przedstawicieli samorządu. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 28 grudnia 2018 r. drogą mailową ( ) bądź pisemnie na adres:
 
Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
( z dopiskiem : kandydatura na przedstawiciela komisji konkursowej)
 
Przypominamy, iż kandydatów do komisji obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) – w szczególności:
Art.15 ust.2d:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Art. 15 2f:
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) dotyczące wyłączenia pracownika.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 5, nr tel. 68 457-62-18
W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Szaja Data wytworzenia informacji: 2018-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Szaja Data wprowadzenia do BIP 2018-12-11 11:05:10
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-11 11:05:43
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 11:13:03
Artykuł był wyświetlony: 2060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-06 14:45:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Lubska otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia ogrzewalni na terenie Gminy Lubsko i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku, Burmistrz Lubska ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
Komisja konkursowa składa się z co najmniej 2 przedstawicieli organizacji oraz 3 przedstawicieli samorządu. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 20 grudnia 2018 r.  drogą mailową ( ) bądź pisemnie na adres:
Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
(z dopiskiem : kandydatura na przedstawiciela komisji konkursowej).
Przypominamy, iż kandydatów do komisji obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) – w szczególności:
Art.15 ust.2d:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Art. 15 2f:
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) dotyczące wyłączenia pracownika.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 5,  nr tel. 68 457-62-18
W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Szaja Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Szaja Data wprowadzenia do BIP 2018-12-06 14:45:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-06 14:46:35
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 14:46:35
Artykuł był wyświetlony: 1603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarte konkursy ofert na powierzenie zadania publicznego gminy Lubsko w 2019 r. - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-04 11:05:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: B. Majewska-Astafiew Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: B. Majewska-Astafiew Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 11:05:39
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 11:09:58
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-12-04 11:09:58
Artykuł był wyświetlony: 1254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 09:37:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 1 pkt. 3 zarządzenia  numer 87/z/2018 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie ustalenia formy  i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektów uchwał, przeprowadza się konsultacje w sprawie ww. uchwały w formie wykorzystania formularza online tj. załącznika do Zarządzenia Nr 87/z/2018 Burmistrza Lubska z dnia 23.10.2018 r., który wypełniony należy przesyłać na adres e-mail:
Wysokość środków o których mowa w  § 6 ust. 2  przedmiotowej uchwały, na rok 2019 przeznaczone są na:
  • 150 000,00 tys. zł działania w zakresie  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubsku,
  • 120 000,00 tys. zł sport kwalifikowany ,
  • 20 000,00 tys. zł  pozostałe priorytety,
  • 333 000,00 tys. zł prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego),
  • 70 000,00 tys. zł prowadzenie ogrzewalni w Lubsku (środki z Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Drewniak Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Drewniak Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 09:37:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 09:39:55
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 14:33:37
Artykuł był wyświetlony: 2277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-26 08:41:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art.19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr.96 poz. 873 ze zm.) Burmistrz Lubska zamieszcza na okres 7 dni wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2018r.
Jednocześnie informuję się, iż wszelkie uwagi dotyczące ofert można składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od zamieszczenia ofert. Uwagi niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Drewniak Data wytworzenia informacji: 2018-06-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Drewniak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-26 08:41:26
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-26 08:42:25
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 08:42:25
Artykuł był wyświetlony: 2075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-20 09:38:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art.19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr.96 poz. 873 ze zm.) Burmistrz Lubska zamieszcza na okres 7 dni wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2018r.
Jednocześnie informuję się, iż wszelkie uwagi dotyczące ofert można składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od zamieszczenia ofert. Uwagi niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Drewniak Data wytworzenia informacji: 2018-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Drewniak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-20 09:38:33
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-20 09:40:15
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 09:40:15
Artykuł był wyświetlony: 1905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-19 12:56:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art.19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr.96 poz. 873 ze zm.) Burmistrz Lubska zamieszcza na okres 7 dni wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2018r.
Jednocześnie informuję się, iż wszelkie uwagi dotyczące ofert można składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od zamieszczenia ofert. Uwagi niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Szaja Data wytworzenia informacji: 2018-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Szaja Data wprowadzenia do BIP 2018-06-19 12:56:56
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-19 12:57:45
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 12:57:45
Artykuł był wyświetlony: 1910 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 12:55:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art.19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr.96 poz. 873 ze zm.) Burmistrz Lubska zamieszcza na okres 7 dni wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2018r.
Jednocześnie informuję się, iż wszelkie uwagi dotyczące ofert można składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od zamieszczenia ofert. Uwagi niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Drewniak Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Drewniak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 12:55:51
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 12:57:04
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 12:57:04
Artykuł był wyświetlony: 1955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 14:34:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art.19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr.96 poz. 873 ze zm.) Burmistrz Lubska zamieszcza na okres 7 dni wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2018r.
Jednocześnie informuję się, iż wszelkie uwagi dotyczące ofert można składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od zamieszczenia ofert. Uwagi niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Szaja Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Szaja Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 14:34:34
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 14:35:23
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 14:35:23
Artykuł był wyświetlony: 1958 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 12:31:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art.19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr.96 poz. 873 ze zm.) Burmistrz Lubska zamieszcza na okres 7 dni wybrane oferty złożone na wniosek na realizację zadań publicznych w 2018r.
Jednocześnie informuję się, iż wszelkie uwagi dotyczące ofert można składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od zamieszczenia ofert. Uwagi niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: B. Majewska-Astafiew Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: B. Majewska-Astafiew Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 12:31:57
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 12:33:28
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 12:33:28
Artykuł był wyświetlony: 1990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu