ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 09:42:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3  pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:
  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
Wobec powyższego od dnia 27 marca 2017 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku przeprowadzą kontrolę wszystkich istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zakres kontroli zgodny będzie z wymogami określonymi w ww. ustawie.  
Jednocześnie przypominam, iż właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania tego faktu w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dodatkowo właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników.
                                                                          
Burmistrz Lubska
Lech Jurkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 09:42:04
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 09:42:15
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 09:42:15
Artykuł był wyświetlony: 15063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-23 13:16:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych i upoważnionych do badania mięsa zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa odstrzelonych zwierząt łownych, przeznaczonego na użytek własny
Obszar Lubsko:
Rafał Rafalski - ul. Poznańska 51; 68-300 Lubsko; tel. 68/457-36-57 608-291-253
Zbigniew Wydrych - ul. Wrocławska 54; 68-300 Lubsko; tel. 68/372-03-18 606-286-492

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Inspekcja Weterynaryjna Data wytworzenia informacji: 2017-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Inspekcja Weterynaryjna Data wprowadzenia do BIP 2017-01-23 13:16:21
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-23 13:17:05
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 14:54:42
Artykuł był wyświetlony: 17529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-15 12:53:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku dotyczący afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2016-07-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2016-07-15 12:53:33
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2016-07-15 12:53:36
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2016-07-15 12:53:36
Artykuł był wyświetlony: 27166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Możliwość wykupu najmowanych mieszkań komunalnych z bonifikatą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-09 12:16:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska zachęca najemców komunalnych lokali mieszkalnych do ich wykupu na preferencyjnych warunkach z uwzględnieniem bonifikaty, która przy zapłacie jednorazowej wynosi od 54% do 78% a przy sprzedaży ratalnej od 49% do 73% wartości lokalu mieszkalnego (9 rat rocznych). Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, pok. nr 26, tel. (68) 457-61-26.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Sawron Data wytworzenia informacji: 2016-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Sawron Data wprowadzenia do BIP 2016-02-09 12:16:53
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2016-02-09 12:17:02
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2016-02-09 12:17:02
Artykuł był wyświetlony: 34525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-08 10:39:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 1 lipca weszło w życie zarządzenie nr 68/z/15 Burmistrza Lubska w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko.
Treść zarządzenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2015-07-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-08 10:39:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2015-07-08 10:43:04
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2015-07-08 10:43:04
Artykuł był wyświetlony: 25255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dot. rachunków bankowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-17 14:42:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, iż płatności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych.
Wpłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, czynszu, najmu i dzierżaw należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy: nr rachunku : 42 1020 5402 0000 0502 0267 77 14.
Płatności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe. Informacja o numerze rachunku dla osób prawnych pod nr tel. 68 4576236.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Woźniak, A. Herós Data wytworzenia informacji: 2015-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Woźniak, A. Herós Data wprowadzenia do BIP 2015-03-17 14:42:22
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2015-03-17 14:42:58
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2015-03-19 09:57:43
Artykuł był wyświetlony: 22569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przewodniczący Rady Miejskiej - dyżur

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-06 14:02:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku - Andrzej Tomiałowicz - interesantów przyjmuje w środy od godz. 10:00 do godz. 12:00 lub  tel. 602 317 728

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-03-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-03-06 14:02:03
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2015-03-06 14:02:10
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2015-03-06 14:02:10
Artykuł był wyświetlony: 17895 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-08 07:37:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Link do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP: http://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Data wytworzenia informacji: 2014-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Data wprowadzenia do BIP 2014-12-08 07:37:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2014-12-08 07:37:34
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2014-12-08 07:37:34
Artykuł był wyświetlony: 19704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dworzec PKP

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-29 08:48:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ LUBSKA
 INFORMUJE
 
o możliwości zaadaptowania budynków byłego dworca PKP w Lubsku przy ul. Dworcowej na cele inne niż dotychczasowo użytkowane.

Zabudowania nieczynnego dworca PKP znajdują się w południowo- zachodniej części miasta Lubsko, przy ul. Dworcowej, na działkach ewidencyjnie oznaczonych numerami 217/8 i nr 217/14 o łącznej powierzchni 2305m2. Do w/w nieruchomości bezpośrednio przylega działka oznaczona ewidencyjnie nr 248 o powierzchni 5863m2 będąca drogą dojazdową, która może być zaadaptowana pod miejsca parkingowe lub inną funkcję. We wrześniu 2013r. zabudowania dworca zostały włączone do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Stan techniczny budynków określa się jako zły, i wymagający remontu.
Galeria zdjęć: Dworzec PKP

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-12 12:37:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegółowe informacje na stronie: www.lubsko.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2013-07-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-12 12:37:34
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2013-07-12 12:53:40
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-01-18 09:23:56
Artykuł był wyświetlony: 41010 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu