ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Lubsko w 2019 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-22 11:44:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska działając na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018r. , poz. 2268) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Lubsko w 2019 roku i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian do ww. projektu uchwały.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2019-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-22 11:44:37
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-01-22 11:46:06
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-22 11:46:06
Artykuł był wyświetlony: 188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stawki podatku od nieruchomości w 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-21 15:18:55

Stawki podatku od środków transportowych w 2019 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-21 15:23:21

Mieszkanie do wynajmu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-18 13:01:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem (Lubsko - ul. E. Plater 23A/1- parter), które może być przedmiotem najmu.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2019-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-18 13:01:39
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-01-18 13:02:34
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-21 15:14:00
Artykuł był wyświetlony: 509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opłata za posiadanie psa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-10 07:35:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przypomina się właścicielom psów, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr XIII/78/07 z dnia 29 października 2007 r., każdy właściciel psa ma obowiązek dokonać opłaty w wysokości 30 zł za każdego psa, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
 
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
 1. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
 2. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
 3. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,
 4. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.
Ponadto zwalnia się z opłaty psy do 6. tygodnia życia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Wiśniewska Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Wiśniewska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 07:35:17
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 07:35:21
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-10 07:35:21
Artykuł był wyświetlony: 1054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-02 12:03:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2019-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-02 12:03:52
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 12:04:28
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 12:04:28
Artykuł był wyświetlony: 1461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc styczeń 2019r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-28 12:59:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
7
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych
 i Zdrowia
Burmistrz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 
 1. Przygotowanie do organizacji ferii zimowych zaplanowanych w terminie 14 - 27 stycznia 2019 r. oraz organizacja akcji „Bezpieczne Ferie” z udziałem Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w Lubsku. Godz. 8.00. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor LDK, Dyrektor OSiR, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Dowódca JRG Lubsko.
 2. Kontrola dzikich lodowisk - Zalew Karaś, Zalew Nowiniec oraz okoliczne stawy i glinianki. Godz. 8.45. Burmistrz, Dyrektor OSiR, Komendant Komisariatu Policji
  w Lubsku.
 3. Zagrożenia zimowe - ocena stanu dróg i chodników oraz oświetlenia w okresie zimy. Stan przygotowań do ewentualnych silnych opadów śniegu oraz silnych mrozów. Obowiązki właścicieli, zarządców i administratorów budynków dot. usuwania śniegu i sopli
  z obiektów. Godz. 9.00. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, Prezes PGKiM Lubsko.
 4. Informacja na temat wykorzystania rezerwy przeznaczonej w budżecie gminy na zarządzanie kryzysowe w 2018 roku. Godz. 9.30. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 5. Informacja na temat funkcjonowania i wykorzystania ogrzewalni. Godz. 9.45. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Kierownik MGOPS.
 6. Stan techniczny, utrzymanie i eksploatacja cieków wodnych i kanałów na terenie gminy Lubsko w kontekście zagrożeń powodziowych. Godz. 10.00. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, Kierownik Nadzoru Wodnego.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
 8. Sprawy różne.
 
10
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Dyrektorzy placówek oświatowych, Dyrektor LDK
Dyrektor OSiR
Dyrektor Biblioteki Publicznej
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Oczekiwania, pomysły, potrzeby placówek, pomoc organizacyjna (propozycje Dyrektorów).
 4. Reforma oświaty a plan naprawczy (stanowisko Dyrektorów).
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.
 
10
8:30
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
Burmistrz
Skarbnik
Dyrektorzy placówek oświatowych
 1. Placówki Oświaty (wykorzystanie subwencji z roku 2018, plany na 2019, analiza zatrudnienia, umowy, propozycje oszczędności)
 2. Sprawy różne, przygotowanie materiałów na sesję
 
17
8:30
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz,
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat,
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej,
Prezes PGKIM
 1. Podatek rolny i leśny
 2. Działalność PGKIM. Odbiór i utylizacja odpadów, stawki za usługi
 3. Omówienie dostarczonych projektów uchwał
 4. Sprawy różne
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Marcinów Data wytworzenia informacji: 2018-12-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Marcinów Data wprowadzenia do BIP 2018-12-28 12:59:54
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2018-12-28 12:59:58
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 11:36:39
Artykuł był wyświetlony: 1825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-03 14:27:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Kromp-Myśliwiec Data wytworzenia informacji: 2018-12-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Kromp-Myśliwiec Data wprowadzenia do BIP 2018-12-03 14:27:47
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 14:28:25
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-12-03 14:28:25
Artykuł był wyświetlony: 2774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Transmisja obrad

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-22 12:31:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Lubsku - YouTube https://www.youtube.com/channel/UCE5rhk0Em1H7-ru3OvCEW7w

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-11-22 12:31:25
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 15:09:16
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 15:09:16
Artykuł był wyświetlony: 3670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-09 12:49:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

W ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Gmina Lubsko otrzymała na podstawie Umowy Dotacji nr D18308 z dnia 8 listopada 2018 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko”.
Kwota dotacji wyniosła 6 461,65 zł, stanowi 100% kwalifikowanych kosztów i pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach zrealizowanego zadania z terenu Gminy Lubsko usunięto łącznie w 2018 r. - 12,24 Mg wyrobów zawierających azbest.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Witos Data wytworzenia informacji: 2018-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Witos Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 12:49:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 12:49:27
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 12:49:27
Artykuł był wyświetlony: 4185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu