ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE- Polowanie zbiorowe Koło łowieckie "Ostęp" Zielona Góra

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-17 08:54:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-17 08:54:28
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-10-17 08:54:58
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-10-17 08:54:58
Artykuł był wyświetlony: 77 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE- Polowania zbiorowe i dewizowe - koło łowieckie "Bór" w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-10 12:52:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-10 12:52:16
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 12:52:50
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-10-10 12:52:50
Artykuł był wyświetlony: 449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga właściciele i zarządcy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 13:05:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat dotyczący zagrożenia pożarowego w lasach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Konieczka Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Konieczka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-14 13:05:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 13:06:09
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-14 13:06:09
Artykuł był wyświetlony: 1562 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE- Polowanie zbiorowe Koło łowieckie Lis Gubin

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 12:59:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-14 12:59:49
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 13:00:21
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-25 11:36:36
Artykuł był wyświetlony: 1516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE- Polowanie zbiorowe Koło łowieckie Ryś Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 12:59:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-14 12:59:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 13:00:21
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-25 11:35:54
Artykuł był wyświetlony: 1594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE- Polowanie zbiorowe Koło łowieckie Jeleń Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 12:58:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: D. Borkowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: D. Borkowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-14 12:58:06
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 13:00:21
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-25 11:37:06
Artykuł był wyświetlony: 1544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla przedsiębiorców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 14:12:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru  PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.
Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.
Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.
Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.
Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: S. Urban Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: S. Urban Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 14:12:09
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 14:12:13
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 14:12:12
Artykuł był wyświetlony: 7357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-15 14:22:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
w związku z art. 12 ust. 1:
  1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla przedszkoli obliczona na dzień 31.03.2018 r.   wynosi 12 109,37 (1 009,11 miesięcznie);
  2. Statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2017 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsko pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 336;
  3. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla oddziału przedszkolnego obliczona na dzień 31.03.2018 r. wynosi 4 877,74 (406,48 miesięcznie);
  4. Statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2017 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsko pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 157;
  5. Podstawowa kwota subwencji na ucznia wynosi:
Finansowy standard A podziału subwencji
5 409,1141000000
Wskaźnik korygujący Di
1,0291365129
Zadania szkolne
1,0000000000
Podstawowa kwota subwencji
5 566,7168227522
 
 
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje:
1)      w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;
2)      w październiku roku budżetowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Piasecka Data wytworzenia informacji: 2018-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Piasecka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-15 14:22:54
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-15 14:22:58
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-15 14:22:58
Artykuł był wyświetlony: 7253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szacowanie szkód łowieckich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 11:30:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22  marca 2018r. oraz interpretacją Ministerstwa Środowiska nowych przepisów dotyczących szacowania szkód łowieckich, zgodnie z art. 46, pkt 3 wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Krugiełka Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Krugiełka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 11:30:58
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 11:31:53
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 11:31:53
Artykuł był wyświetlony: 8812 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uzupełniające wybory ławników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 12:45:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zgłosił konieczność dokonania uzupełniających wyborów 4 ławników na kadencję 2016-2019 orzekających w sprawach cywilnych i karnych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: H. Dybka Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: H. Dybka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 12:45:55
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 12:46:45
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 12:46:45
Artykuł był wyświetlony: 8790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu