ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 13:33:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na LXII sesję uroczystą Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018r.
Początek obrad o godz. 14:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Odegranie hejnału Lubska.
 3. Nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubsko" Panu Stefanowi Ciężkowskiemu.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 13:33:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 13:33:29
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 13:33:29
Artykuł był wyświetlony: 206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 13:30:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na LXI sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018r.   
 Początek obrad o godz.9:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek sesji
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubsko”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej, zlokalizowanej przy Placu Jana Pawła II w Lubsku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Górzyn, Gmina Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania jednostkom pomocniczym gminy uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 13:30:10
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 13:33:29
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 13:36:01
Artykuł był wyświetlony: 217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-18 12:38:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 7 czerwca br. (czwartek) o godz. 1000, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-18 12:38:43
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-18 12:38:47
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-18 12:38:47
Artykuł był wyświetlony: 426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla przedsiębiorców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 14:12:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru  PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.
Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.
Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.
Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.
Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: S. Urban Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: S. Urban Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 14:12:09
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 14:12:13
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 14:12:12
Artykuł był wyświetlony: 484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-15 14:22:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
w związku z art. 12 ust. 1:
 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla przedszkoli obliczona na dzień 31.03.2018 r.   wynosi 12 109,37 (1 009,11 miesięcznie);
 2. Statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2017 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsko pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 336;
 3. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla oddziału przedszkolnego obliczona na dzień 31.03.2018 r. wynosi 4 877,74 (406,48 miesięcznie);
 4. Statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2017 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsko pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 157;
 5. Podstawowa kwota subwencji na ucznia wynosi:
Finansowy standard A podziału subwencji
5 409,1141000000
Wskaźnik korygujący Di
1,0291365129
Zadania szkolne
1,0000000000
Podstawowa kwota subwencji
5 566,7168227522
 
 
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje:
1)      w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;
2)      w październiku roku budżetowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Piasecka Data wytworzenia informacji: 2018-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Piasecka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-15 14:22:54
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-15 14:22:58
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-15 14:22:58
Artykuł był wyświetlony: 609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc maj 2018 r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 11:08:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
9
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Nacz.Wydz.Spr.Społ.
oraz
godz: 9:00
dyr. OSiR, LDK
przew. GKRPA
 1. Arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2018/2019.
 2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
 3. Rozpatrywanie projektów uchwał
 4. Sprawy różne (m.in. przygotowania do uroczystego posiedzenia Komisji)
 
 
14
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 
 1. Stan przygotowań do imprezy masowej „Dni Lubska”.
  Zaproszeni: Dyrektor LDK w Lubsku, Dyrektor OSIR w Lubsku, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku.
 2. Patologie i zagrożenia przestępczością nieletnich na terenie Gminy Lubsko w kontekście dostępu do alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Analiza bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w obrębie punktów sprzedających alkohol. Godz. 8.30.
  Zaproszeni:  Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko za 2017 rok.
  Godz. 9.00.
  Zaproszeni: Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Burmistrz Lubska.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku za 2017 rok. Godz. 9.30.
  Zaproszeni: Kierownik MGOPS w Lubsku, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017r.
  Zaproszeni jak  w punkcie 4 porządku.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.
16
8:30
wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 1. Omówienie budżetu miasta i Gminy Lubsko za 2017r.
 2. Omówienie dostarczonych projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.
 
21
11:00
Rewizyjna
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 1. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2017r.
 2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Lubska .
24
8:15
Rewizyjna
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Naczelnik Wydz. Org. tut. urzędu
Dyrektorzy LDK i Biblioteki
Temat posiedzenia: Zapoznanie Komisji Rewizyjnej z protokołami kontroli przeprowadzonych w ramach audytów  zewnętrznych i wewnętrznych  dotyczących Biblioteki Miejskiej  w Lubsku  i Lubskiego  Domu Kultury.
Porządek posiedzenia:
 1. Zapoznanie Członków Komisji Rewizyjnej  z materiałami  przygotowanymi  przez  Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubsku
 2. Analiza przygotowanego materiału pod kątem wdrażania zaleceń i wniosków  pokontrolnych
 3. Wysłuchanie  zaproszonych gości w przedmiotowej  sprawie .
 4. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej .
 5. Opracowanie wniosku .
 6. Sprawy różne .
28
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
z
Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 
 
 1. Ocena działalności PGKiM za 2017r.
  Zaproszeni: Prezes PGKiM wraz z gł. księgową.
 2. Merytoryczna i finansowa analiza działalności OSiR za 2017r. godz. 10:30
 3. OSiR- racjonalność wydatków, możliwość obniżania wydatków.
 4.  Analiza podpisanych umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło w OSiR z podmiotami  zewnętrznymi i pracownikami.
  Zaproszeni: Dyrektor OSiR wraz z gł. księgową.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy Lubsko. Godz. 12:00
  Zaproszona Skarbnik Gminy
 6. Sprawy różne.
 
Posiedzenie sesji planowane jest na dzień 30  maja 2018r. godz. 9:00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 11:08:31
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 11:09:44
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 13:30:42
Artykuł był wyświetlony: 1666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie do wynajęcia - ul. Kilińskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-20 13:31:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem przy ulicy Kilińskiego 22/4, które może być przedmiotem najmu.
Szczegóły w załączniku. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 14 maja.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-20 13:31:34
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-20 13:32:26
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-23 12:42:46
Artykuł był wyświetlony: 1962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szacowanie szkód łowieckich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 11:30:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22  marca 2018r. oraz interpretacją Ministerstwa Środowiska nowych przepisów dotyczących szacowania szkód łowieckich, zgodnie z art. 46, pkt 3 wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Krugiełka Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Krugiełka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 11:30:58
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 11:31:53
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 11:31:53
Artykuł był wyświetlony: 2289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uzupełniające wybory ławników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 12:45:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zgłosił konieczność dokonania uzupełniających wyborów 4 ławników na kadencję 2016-2019 orzekających w sprawach cywilnych i karnych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: H. Dybka Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: H. Dybka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 12:45:55
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 12:46:45
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 12:46:45
Artykuł był wyświetlony: 2289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Apel do hodowców trzody chlewnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 11:35:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 11:35:18
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 11:35:46
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-09 11:44:13
Artykuł był wyświetlony: 2840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu