ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Mieszkanie z zasobu gminy do wynajmu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 11:44:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem przy ul. Kilińskiego (szczegóły w załączniku), które może być przedmiotem najmu. 
Osoby zainteresowane ewentualnym najmem mieszkania i deklarujące wykonanie prac remontowych we własnym zakresie, mogą uzyskać bliższych informacji w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz - II piętro, pok. nr 23) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych lub w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku ul. Bohaterów nr 2.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: K. Zakrzewski Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: K. Zakrzewski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 11:44:44
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 11:46:36
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 15:11:17
Artykuł był wyświetlony: 352 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 10:19:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska informuje, że każdy rolnik, który zamierza odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
 • w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r.
  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.  
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, przy czym wypłata następuje z chwilą przekazania kwoty dotacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: E. Mijalska Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: E. Mijalska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 10:19:00
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 10:19:17
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 10:19:17
Artykuł był wyświetlony: 374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 09:56:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 24 styczna br. (środa) o godz. 1000, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury  i Gospodarki Komunalnej  tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 09:56:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 09:56:30
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 09:56:30
Artykuł był wyświetlony: 383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-10 10:47:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 8:30 swoje posiedzenie odbędzie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w Lubsku.
Tematem posiedzenia między innymi będzie omówienie obchodów 100  rocznicy odzyskania Niepodległości.
Uprzejmie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Posiedzenie odbędzie się w sali posiedzeń I piętro Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Przewodnicząca Komisji
Zofia Zawiślak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Z. Zawiślak Data wytworzenia informacji: 2018-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Z. Zawiślak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-10 10:47:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 10:47:31
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 09:54:43
Artykuł był wyświetlony: 566 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podatek rolny i podatek leśny w 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 16:40:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podatek rolny w 2018
 • dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej1 ha) – 131,23 zł/ha przeliczeniowy
 • dla pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha)   – 262,45 zł /ha fizyczny
Podatek leśny w 2018
Stawka podatku leśnego wynosi 43,3532 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów  wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6766 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Wiśniewska Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Wiśniewska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 16:40:32
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 16:42:46
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-11 07:47:28
Artykuł był wyświetlony: 689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc styczeń 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 07:38:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
8
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Przygotowanie do bezpiecznych ferii zimowych, kontrola dzikich lodowisk (Zalew Karaś, Nowiniec). Godz. 8.00. Burmistrz, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor OSIR w Lubsku.
 2. Organizacja akcji „Bezpieczne Ferie 2018”, propozycje Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Lubsku oraz Komisariatu Policji w Lubsku - dedykowane dla organizatorów zimowego wypoczynku. Godz. 8.30. Burmistrz, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor OSIR w Lubsku, Dyrektor LDK w Lubsku.
 3. Ocena stanu dróg i chodników oraz oświetlenia w okresie zimy. Stan przygotowań do ewentualnych silnych opadów śniegu oraz silnych mrozów. Godz.  9.00 Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, Prezes PGKiM w Lubsku.
 4. Informacja na temat funkcjonowania i wykorzystania ogrzewalni. Godz. 9.30. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 5. Stan techniczny, utrzymanie i eksploatacja cieków wodnych i kanałów na terenie gminy Lubsko w kontekście zagrożeń powodziowych oraz zagrożeń wywołanych porywistymi wiatrami i nawałnicami. Godz. 9.45. Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, Kierownik Inspektoratu Lubuskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Lubsku.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne:
9
9:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Melioracje gminne –   zapoznanie się ze stanem technicznym. Zaproszeni: burmistrz, sekretarz, nacz. Wydz. IGK, p. R. Werecki
 2. Wodociąg na ul. Błotnej.  – godz. 9:30. Zaproszeni: burmistrz, sekretarz, nacz. Wydz. IGK, prezes LWiK
 3. Analiza stawki za odpady komunalne. – godz. 10:00
  Zaproszeni: burmistrz, sekretarz,  nacz. Wydz. IGK, prezes PGKiM
 4. Sprawy różne.
 
9
8:15
Rewizyjna
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Nacz. WIGK
Kier.Ref.GNiZK
skarżący
 1. Zapoznanie członków komisji  ze skargą
 2. Wysłuchanie  Skarżącego 
 3. Wysłuchanie  pracowników Urzędu  Miejskiego w Lubsku  w przedmiotowej  sprawie .
 4. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
 5. Opracowanie wniosku.
 6. Sprawy różne.
17
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, Kolumna Niepodległości.  Godz. 8.30
  Zaproszeni goście: burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz, nacz. WSS, nacz. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, ( p. Wojciech  Szabliński Prezes Związku Sybiraków,  p. Benedykt Szymański Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lubskiej,  przedstawiciele : Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych).
 2. Przygotowania Gminy Lubsko do ferii zimowych – godz. 10.30. Zaproszeni goście: zastępca burmistrza, nacz. WSS, pan B. Sówka, dyrektorzy: OSiR, Biblioteki Publicznej, LDK
 3. Rozpatrywanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne
29
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Naczelnik
Wydz.PiO
 
 1. Analiza zadłużenia Gminy Lubsko - plan spłaty, możliwości umorzenia.
 2. Analiza dłużników Gminy Lubsko – możliwości ściągalności zobowiązań. Umorzenia dla osób fizycznych i prawnych.
 3. Gospodarowanie mieniem gminnym.
 4. Informacja o stanie finansowym Gminy Lubsko.
 5. Sprawy różne.
Posiedzenie sesji planowane jest na dzień 31 stycznia 2018r. godz. 9:00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 07:38:57
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 07:39:00
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-08 07:39:00
Artykuł był wyświetlony: 689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie dotyczące budowy obwodnicy m. Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-05 12:45:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Jasienia Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Jasienia Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 12:45:37
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 12:46:15
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 12:46:15
Artykuł był wyświetlony: 838 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

odwołaniu II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Lublin.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-21 14:49:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
 
Burmistrz Lubska na podstawie Zarządzenia nr 99/w/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie odwołania nieograniczonego przetargu pisemnego na zbycie ruchomości stanowiącej własność gminy
informuje
o odwołaniu II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Lublin stanowiącego własność Gminy Lubsko ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2017 roku na dzień 5 stycznia 2018 roku o godz. 10.00.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Bkl Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: BK Data wprowadzenia do BIP 2017-12-21 14:49:25
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2017-12-21 14:49:30
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Górski Data ostatniej zmiany: 2017-12-21 14:53:51
Artykuł był wyświetlony: 1579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie dotyczące budowy obwodnicy m. Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-06 15:13:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Jasienia Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Jasienia Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 15:13:52
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 15:16:36
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-12-06 15:16:36
Artykuł był wyświetlony: 2472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko„

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-20 11:17:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

 W ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Gmina Lubsko otrzymała na podstawie Umowy Dotacji nr 2017/OZ-po-az/142/D z dnia 17 listopada  2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko „.
Kwota dotacji wyniosła 8.983,01zł i stanowi 100%  kwalifikowanych kosztów, z czego:
• 50%  pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz
• 50 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
   W ramach realizowanego zadania z terenu Gminy Lubsko usunięto łącznie 11,24 Mg wyrobów zawierających azbest.
  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: MW Data wytworzenia informacji: 2017-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: MW Data wprowadzenia do BIP 2017-11-20 11:17:01
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2017-11-20 11:17:05
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Górski Data ostatniej zmiany: 2017-11-20 11:17:05
Artykuł był wyświetlony: 3128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu