ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

15 grudnia (sobota) Urząd będzie otwarty, 24 grudnia - zamknięty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-14 10:49:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzeniem nr 68/w/2018 Burmistrza Lubska z dnia 6 grudnia 2018 roku, w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2018r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku jako uzupełnienia postanowień Regulaminu pracy informujemy, że dzień 15 grudnia (sobota) jest dniem pracującym, w zamian za 24 grudnia (poniedziałek - Wigilia).
 
DNIA 24 GRUDNIA 2018 ROKU (PONIEDZIAŁEK-WIGILIA), URZĄD MIEJSKI W LUBSKU BĘDZIE ZAMKNIĘTY.
DNIA 15 GRUDNIA (SOBOTA) URZĄD CZYNNY BĘDZIE OD 7.30 - 17.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Majewska Data wytworzenia informacji: 2018-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Majewska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-14 10:49:53
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-14 10:49:57
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 11:09:04
Artykuł był wyświetlony: 1042 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-12 14:56:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

W poniedziałek 17 grudnia burmistrz będzie nieobecny z powodu wyjazdu.
Mieszkańców będą przyjmować naczelnicy wydziałów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Duszczak Data wytworzenia informacji: 2018-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Duszczak Data wprowadzenia do BIP 2018-12-12 14:56:59
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-12 14:57:04
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-12-18 07:40:28
Artykuł był wyświetlony: 439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-11 11:05:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Lubska otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Lubsku w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.. Burmistrz Lubska ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
Komisja konkursowa składa się z co najmniej 2 przedstawicieli organizacji oraz 3 przedstawicieli samorządu. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 28 grudnia 2018 r. drogą mailową ( ) bądź pisemnie na adres:
 
Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
( z dopiskiem : kandydatura na przedstawiciela komisji konkursowej)
 
Przypominamy, iż kandydatów do komisji obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) – w szczególności:
Art.15 ust.2d:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Art. 15 2f:
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) dotyczące wyłączenia pracownika.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 5, nr tel. 68 457-62-18
W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Szaja Data wytworzenia informacji: 2018-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Szaja Data wprowadzenia do BIP 2018-12-11 11:05:10
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-11 11:05:43
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 11:13:03
Artykuł był wyświetlony: 2051 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-06 14:45:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Lubska otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia ogrzewalni na terenie Gminy Lubsko i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku, Burmistrz Lubska ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
Komisja konkursowa składa się z co najmniej 2 przedstawicieli organizacji oraz 3 przedstawicieli samorządu. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 20 grudnia 2018 r.  drogą mailową ( ) bądź pisemnie na adres:
Urząd Miejski w Lubsku
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
(z dopiskiem : kandydatura na przedstawiciela komisji konkursowej).
Przypominamy, iż kandydatów do komisji obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) – w szczególności:
Art.15 ust.2d:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Art. 15 2f:
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) dotyczące wyłączenia pracownika.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 5,  nr tel. 68 457-62-18
W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Szaja Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Szaja Data wprowadzenia do BIP 2018-12-06 14:45:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-06 14:46:35
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 14:46:35
Artykuł był wyświetlony: 1589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-04 15:27:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam na IV sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r.         
 Początek obrad o godz.8:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku.
 
Porządek sesji
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Lubsko na rok 2019.
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • odczytanie opinii stałych komisji Rady Miejskiej,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
  • przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach stałych komisji Rady Miejskiej, 
  • odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej, 
  • przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
  • dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
  • podjęcie uchwały: Uchwała Budżetowa Gminy Lubsko na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2038.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/147/04 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 września 2004 roku w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Lubska.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Monika Przysmak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 15:27:10
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 15:27:21
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-12-04 15:27:42
Artykuł był wyświetlony: 1217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-04 15:18:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm. oraz na wniosek Burmistrza Lubska z dnia 3 grudnia 2018r. zwołuję na dzień 7 grudnia 2018 r. III sesję - nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
Początek obrad o godz. 8:30 sala posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku, pl. Wolności 1.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2019-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lubsko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Monika Przysmak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 15:18:57
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 15:22:47
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-12-04 15:22:47
Artykuł był wyświetlony: 611 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-29 08:33:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 12 grudnia br. (środa) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury  i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-29 08:33:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-29 08:33:34
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-29 08:33:34
Artykuł był wyświetlony: 1039 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 09:37:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 1 pkt. 3 zarządzenia  numer 87/z/2018 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie ustalenia formy  i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektów uchwał, przeprowadza się konsultacje w sprawie ww. uchwały w formie wykorzystania formularza online tj. załącznika do Zarządzenia Nr 87/z/2018 Burmistrza Lubska z dnia 23.10.2018 r., który wypełniony należy przesyłać na adres e-mail:
Wysokość środków o których mowa w  § 6 ust. 2  przedmiotowej uchwały, na rok 2019 przeznaczone są na:
 • 150 000,00 tys. zł działania w zakresie  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubsku,
 • 120 000,00 tys. zł sport kwalifikowany ,
 • 20 000,00 tys. zł  pozostałe priorytety,
 • 333 000,00 tys. zł prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego),
 • 70 000,00 tys. zł prowadzenie ogrzewalni w Lubsku (środki z Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Drewniak Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Drewniak Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 09:37:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 09:39:55
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 14:33:37
Artykuł był wyświetlony: 2266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-03 13:43:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 10 października br. (środa) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
 Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 13:43:29
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 13:45:25
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-10-03 13:45:25
Artykuł był wyświetlony: 922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-24 13:25:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam  na LXVIII  sesję zwyczajną  Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 26 września 2018r.   Początek obrad o godz.10:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku.
 
Porządek sesji
 
1.   Otwarcie sesji.
2.   Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3.   Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsko.
5.   Podjęcie uchwały  w sprawie  uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie  Gminy Lubsko
6.   Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/70/15 Rady Miejskiej w Lubsku  z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko na lata 2015-2020.
7.   Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
9.   Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.
                               
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-09-24 13:25:45
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 13:25:48
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 13:25:48
Artykuł był wyświetlony: 737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu