ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-10 10:47:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 8:30 swoje posiedzenie odbędzie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w Lubsku.
Tematem posiedzenia między innymi będzie omówienie obchodów 100  rocznicy odzyskania Niepodległości.
Uprzejmie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Posiedzenie odbędzie się w sali posiedzeń I piętro Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Przewodnicząca Komisji
Zofia Zawiślak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Z. Zawiślak Data wytworzenia informacji: 2018-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Z. Zawiślak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-10 10:47:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 10:47:31
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 09:54:43
Artykuł był wyświetlony: 616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-15 12:35:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam  na LIV  sesję zwyczajną  Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 28 grudnia  2017r.
Początek obrad o godz.10:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku.
 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2018 rok.
 5. Uchwalenie Budżetu Gminy Lubsko na 2018r.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. odczytanie opinii  stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
  4. przedstawienie stanowiska burmistrza do wniosków zawartych w opiniach stałych komisji Rady Miejskiej, 
  5. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej, 
  6. przedstawienie ewentualnych autopoprawek burmistrza do projektu uchwały,
  7. dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
  8. podjęcie Uchwała Budżetowa Gminy Lubsko na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2030.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie  zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz   wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach    oraz szkołach, dla których gmina jest organem prowadzącym.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubsko instrumentem płatniczym.
 10. Podjęcie w sprawie  skargi  na Burmistrza Lubska na odmowę przydziału lokalu mieszkalnego.
 11. Podjęcie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku na 2018 rok .
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2018 rok.
 13. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2030.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-12-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-12-15 12:35:06
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-12-15 12:36:06
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-12-15 12:36:06
Artykuł był wyświetlony: 882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc grudzień 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 08:08:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
4
8:15
Rewizyjna
 
Praca we własnym zakresie
 1. Opracowanie planu pracy na 2018r.
 2. Sprawy różne .
 
5
9:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 1. Praca nad budżetem na 2018 w zakresie działania komisji.
 2. Opracowanie planu racy komisji na 2018r. ( Proszę radnych  o przygotowanie propozycji ).
 3. Sprawy różne.
6
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Kolumna Niepodległości w Lubsku na 100 lecie Niepodległości Polski. 
  Zaproszony: p. Benedykt Szymański Przew. Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lubskiej.
 2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie - rozwój, przyszłość.
  Zaproszona  Pani Dyrektor Kamila Leszczyńska  godz. 9.00
 3. Omówienie dostarczonych projektów uchwał.
 4. Podsumowanie pracy komisji  za 2017 r.
 5. Opracowanie planu  pracy komisji na 2018. Proszę radnych o przygotowanie propozycji .
 6. Sprawy różne.
  -    skwer  Piłsudskiego
 
11
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Ocena funkcjonowania ratownictwa medycznego w Gminie Lubsko za 2017 rok.
  Zaproszeni: Burmistrz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Krystyna Gretkiewicz Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Żarach.
 2. Omówienie Budżetu na 2018 rok. - godz. 8.45.
  Zaproszeni: Burmistrz, Skarbnik Gminy.
 3. Analiza realizacji planu pracy komisji za 2017 rok. godz. 10.00.
 4. Przygotowanie Planu Pracy komisji  na 2018 rok. godz. 10.30.
 5. Stan techniczny, utrzymanie i eksploatacja cieków wodnych i kanałów na terenie gminy    Lubsko w kontekście zagrożeń powodziowych oraz zagrożeń wywołanych porywistymi wiatrami i nawałnicami.  godz. 11.00.
  Zaproszeni:  Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, Ryszard Werecki Kierownik Inspektoratu Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lubsku.
 6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lubsko Godz. 11.45.    Zaproszeni: Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
 8. Sprawy różne.
18
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 
 1. Praca nad budżetem 2018r.
 2. Informacja o stanie finansowym Gminy Lubsko.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na 2018r.
 4. Sprawy różne
Posiedzenie sesji planowane jest na dzień 28 grudnia 2017r. godz. 9:00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 08:08:06
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 08:09:02
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 08:09:02
Artykuł był wyświetlony: 1921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-28 09:28:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 12 grudnia br. (wtorek) o godz. 10:00, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej  tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-28 09:28:29
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-28 09:28:50
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-11-28 09:28:50
Artykuł był wyświetlony: 1119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-27 14:28:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów pożarniczych marki Star 266 oraz marki Lublin stanowiących  własność Gminy Lubsko.
Cena wywoławcza:
Star 266           850,00 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)
Lublin           7.200,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku, Plac Wolności 1 – sala posiedzeń (I piętro).
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium w terminie do 08 grudnia 2017 roku w wysokości 10% tj.
100,00 zł – dla samochodu  specjalnego - pożarniczego marki STAR 266
720,00 zł – dla samochodu specjalnego – pożarniczego marki Lublin
 
Szczegóły w załączniku.
Galeria zdjęć: Sprzedaż samochodów pożarowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Nikrewicz Data wytworzenia informacji: 2017-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Nikrewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-27 14:28:42
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-27 14:30:09
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-12-28 08:35:07
Artykuł był wyświetlony: 2088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie z zasobu gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 15:28:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem (dane w załączniku poniżej), które może być przedmiotem najmu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 15:28:15
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 15:29:59
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 15:29:59
Artykuł był wyświetlony: 2085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 12:53:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam  na LIII  sesję zwyczajną  Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017r.  Początek obrad o godz.10:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku.
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/113/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Lubska.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy Lubsko.
 10. Podjęcie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2030.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie sesji.
                           
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Tomiałowicz
Projekty uchwał

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 12:53:06
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 12:53:08
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 12:46:50
Artykuł był wyświetlony: 2484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-22 11:30:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z otrzymanym pismem od Lubuskiego Kuratora Oświaty dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017r, Wydział Spraw Społecznych zwraca się z prośbą o składanie wniosków przez pracodawców do dnia 05.12.2017, w celu otrzymania przedmiotowego dofinansowania. Jednocześnie przypominam, że aby złożyć wniosek młodociany pracownik musi mieć zdany egzamin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: B. Majewska-Astafiew Data wytworzenia informacji: 2017-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: B. Majewska-Astafiew Data wprowadzenia do BIP 2017-11-22 11:30:17
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-22 11:30:20
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-12-28 08:35:26
Artykuł był wyświetlony: 2023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-09 11:11:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 23 listopada br. (czwartek) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej  tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 11:11:29
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 11:11:32
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 11:11:32
Artykuł był wyświetlony: 1164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc listopad 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 14:41:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
3
8:00
Wspólne posiedzenie stałych komisji
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 1. Omówienie lisingu zwrotnego.
 2. Sprawy różne.
6
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Ocena stanu bezpieczeństwa lokatorów budynków komunalnych w zakresie drożności przewodów kominowych i skuteczność wentylacji. Promocja Akcji Społecznej „NIE DLA CZADU” oraz „ZAPROŚ KOMINIARZA”.
  Godz. 08.00. zaproszeni:
  Prezes PGKiM Lubsko, Kier. ZGMK w Lubsku, Alfa Nieruchomości Beata Kępska, Biuro Zarządzania Nieruchomościami Zdzisław Ptak, Piotr Szelążek Zakład Usług Kominiarskich Żary, Andrzej Krzemiński Usługi Kominiarskie Lubsko, Józef Wałach Tarnów, bryg. Grzegorz Lisik Naczelnik Wydziału Operacyjno Kontrolno Rozpoznawczego Komendy Powiatowej PSP w Żarach.
 2. Informacja na temat przygotowania noclegowni, zabezpieczenie bezdomnych w okresie zimowym. Godz. 9.15. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 3. Stan przygotowań związanych z usuwaniem skutków zimy (opady śniegu, silne mrozy). Godz.  09.30 Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 4. Informacja nt. możliwości zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Reja, Wrocławskiej i Powstańców Wlkp. w kontekście rozwiązania problemu zatłoczonych dróg w m. Lubsko. Godz.  10.00.  Naczelnik Wydz.IGK, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich, Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji.
 5. Plan Zarządzania Kryzysowego w gminie Lubsko – aktualizacja procedur. Informacja na temat materiałów i sprzętu znajdującego się w magazynach obrony cywilnej, stan techniczny urządzeń związanych z alarmowanie mieszkańców  na wypadek zagrożeń. Godz. 10.45 Dowódca JRG Lubsko, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne:
 
8
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Raport o stanie oświaty za 2016r.  przedstawi Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  Mateusz Szaja godz. 8:30 – 9:15.
 2. Miasteczko Ruchu Drogowego w Szkole Podstawowej nr 1 -  godz. 9:15 – 9:45 zaproszeni:  dyr. SP 1,  p. Izabela Sidelnik, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze  p. Rafał Gajewski
 3. Omówienie dostarczonych projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie – praca w terenie – godz. 10:30
16
10:30
Rewizyjna
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
Naczelnik
IGK
  Analiza stanu prac nad drugim etapem  obwodnicy Lubska.
27
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
Kier. MGOPS
 1. Pomoc społeczna - analiza działalności, problemy, potrzeby.
 2. Sprawy różne.
Kom. Rolnictwa wyczerpała tematy z m-c listopada
Posiedzenie sesji planowane jest na dzień 29 listopada  2017r. godz. 10:00
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-10-31 14:41:10
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-10-31 14:41:57
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-10-31 14:41:56
Artykuł był wyświetlony: 1816 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu